Обработваме ли единични детайли?

– Изпълняваме поръчки, както за единични детайли, така и за серия продукти. Ако сте частно лице, домакиня, занаятчия или предприятие ние ще се отзовем.

Вредни ли са покритията при контакт с храни?

– От 1938 година, когато Рой Планкет открива PTFE до сега, материалите и изискванията към тях са се повишили многократно, съответно и качеството им. Това кара производителите да произвеждат все по безопасни и сигурни покрития. Направени са редица клинични и лабораторни тестове, като няма еднозначно мнение в световен мащаб, че те са вредни.

– Ако погълнем отделили се частици, организмът ни ще ги изхвърли безпроблемно, тъй като материалът не се разгражда в организма ни.

– Становище на Българска Агенция по Безопасност на Храните: БАБХ

– Сертификати на част от материалите: Quantum Xylan С2+

– От 2008 година покритият не съдържат перфлуороктанова киселина (PFOA) и (APEO) алкилфенол етоксилати

– Не влияят на ароматните и вкусови качества на храните.

Как да поддържаме покритието в къщи?

– Не използвайте остри предмети и абразивни гъби.

– Използвайте само пластмасови или дървени елементи, както и меки кърпи и салфетки.

– Не оставяйте съдовете празни, когато се нагряват – покритието губи свойствата си.

– За разлика от продуктите в магазинната мрежа, покритите от нас детайли може да почиствате в миялната си машина.

Необходимо ли е да се използва мазнина?

– Може и да не използвате мазнина, освен ако продуктът не изисква такава.

Върху какъв материал могат да бъдат нанесени покритията?

– Незалепващите покрития могат да бъдат нанесени върху почти всички черни и цветни метали.

Каква е максималната работна температура на покритието?

– При употреба температурата зависи от приложението на детайла – в някои случаи достига и 380-400 градуса.

Устойчиви ли са на агресивни киселини и основи?

– На практика няма химикал, който да повлияе и повреди по някакъв начин PTFE покритието. Керамичното покритие не се препоръчва за подобен вид контакт.

Как трябва да знаете и как да бъде подготвен детайла преди да ни бъде доставен?

– Важно е да се знае, че процесът е свързан с високотемпературна обработка (над 400С ), което изключва всякакви пластмасови и гумени детайли, втулки, О-пръстени, пружини, магнити и др., които биха се повредили при обработката – всички те трябва да бъдат демонтирани предварително.
– Обработката на подложката е изцяло наша грижа, като е в съответствие с технологичния процес.

Как да ни доставите детайли?

– Лично на посоченият адрес в секция контакти.
С куриерска фирма (работим с всички куриери на територията на България)

Каква е дебелината на покритието и неговата гладкост / грапавост?

– Дебелината на слоя на покритията може да бъде от 10 до малко над 100 µ в зависимост от изискването към съответния детайл и видът на използвания за съответните нужди материал.
– Гладкостта / грапавостта на слоя също зависи от приложението на детайла, който ще бъде покрит, като максималната гладкост може да достигне 2,5 – 3 µ., което е съизмеримо с гладкостта на стъкло.